Outlook Express | Outlook 2002 | Outlook 2003 | Outlook 2007 | Mozilla Thunderbird 2.0 | Kaip pasikeisti marsatas.lt elektroninio pašto slaptažodį ?

Mozilla Thunderbird 2.0

Šio skyrelio pagrindinės dalys:

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas (1-8 punktai).

Trumpai apie tai, kaip registruoti el. pašto dėžutę Mozilla Thunderbird programoje.

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra ir keitimas (9-13 punktai).

Pagrindiniai el. pašto dėžutės paskyros nustatymai ir kaip juos pakeisti.

III. Bendri nustatymai (14-18 punktai).

Kai kurie bendri Mozilla Thunderbird programos nustatymai.

Mozilla Thunderbird yra nemokama (atvirojo kodo) el. pašto ir naujienų skaitymo programa. Ją galite parsisiųsti iš kūrėjų svetainės (taip pat yra programos lietuviška versija).

 

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas

Jei programą įjungėte pirmą kartą ir joje nėra registruotų el. pašto paskyrų, iškart pasirodys registracijos langas.

 

1. New Account Setup lange:

A. pasirinkite Email account (el. pašto paskyra)

B. spauskite Next tęsti registraciją

 
 

2. Identity lange:

A. įveskite savo vardą ir pavardę

B. įveskite savo el. pašto adresą

C. spauskite Next tęsti registraciją

 

3. Server Information lange:

A. turi būti nurodytas POP serverio tipas

B. nurodykite el. pašto gavimo serverį

mail.marsatas.lt

C. nurodykite el. pašto išsiuntimo serverį

mail.marsatas.lt

D. spauskite Next tęsti registraciją

 

4. User Names lange:

A. įveskite savo el. pašto prisijungimo vardą

B. prisijungimo vardo galima ir nevesti, nes SMTP serveris jo nereikalauja

C. spauskite Next tęsti registraciją

 

 

5. Account Name lange:

A. galite palikti standartinį paskyros pavadinimą ar įvesti savo norimą

B. spauskite Next tęsti registraciją

 

6. Kitame lange:

A. patikrinkite, ar visi pateikti duomenys teisingi

B. galite pasirinkti parsiųsti laiškus iš serverio iškart po registracijos

C. spauskite Finish užbaigti registraciją

 

7. Gauti el. paštą galite paspaudę Get Mail arba klaviatūroje F5

 

8. Slaptažodžio įvedimo lange:

A. įveskite savo el. pašto slaptažodį

B. galite nurodyti Thunderbird programai įsiminti Jūsų įvestą slaptažodį ir tada nereikės jo įvedinėti kaskart tikrinant el. paštą

C. spauskite OK tęsti

 

Jei slaptažodis neteisingas, programa išmes šį langą:

Paspaudus OK , pasirodys ankstesnis langas ir jame galėsite įvesti teisingą/naują slaptažodį.

 

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra ir keitimas

 

9. Patekti į sukurtos el. pašto paskyros nustatymus galite:

A. pagrindiniame programos meniu pasirinkite Tools

B. pasirinkite Account Settings

 

10. Account Settings lange keičiame bedrus nustatymus:

A. pasirinkite reikiamą el. pašto paskyrą

B. galite pakeisti šios el. pašto paskyros pavadinimą

C. galite pakeisti savo vardą ir pavardę, kurią mato Jūsų laiškų gavėjai

D. galite pakeisti el. pašto adresą (jei jis pasikeitė Marsato el. pašto sistemoje)

E. galite nurodyti organizaciją

F. galite nurodyti savo laiškuose įterpti nurodytą parašą

(pvz. sukuriate parasas.txt , byloje parašote vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, kontaktinius duomenis. Tada nurodote kelią iki parasas.txt ir jame esantis tekstas bus automatiškai įterpiamas kiekvieno Jūsų laiško pabaigoje)

 

11. Tame pačiame lange keičiame laiškų gavimo serverio nustatymus:

A. pasirenkame Server Settings

B. galite pakeisti laiškų gavimo serverio adresą ir prisijugimo prievadą

C. galite pakeisti prisijungimo vardą (jei jis pasikeitė Marsato el. pašto sistemoje)

D. jei prie serverio jungiatės šifruotu/autorizuotu būdu, nurodykite SSL prisijungimo tipą. Kitais atvejais tinka  standartinis parametras Never

E. galite nurodyti parsiųsti laiškus programai pasikrovus iš el. pašto dėžutės tikrinimo dažnumą (standartinė reikšmė - 10 min.)

Pastaba!

Dirbdami su programa Mozilla Thunderbird , nenaudokite dažno (pvz. kas 1 min.) automatinio jungimosi prie el.pašto serverio ir tikrinimo savo el.pašto, nes tai trukdo kitų el.pašto naudotojų darbui.

F. jei norite naujausius laiškus skaityti ir per žiniatinklio paštą ar parsiųsti į antrą kompiuterį, pasirinkite "Leave messages on server", tačiau būtinai nurodykite kokio senumo (dienomis) laiškus trinti (For at most X days). Taip pat galima pasirinkti netrinti laiškų serveryje tol, kol Jūs jų neištrinsite programoje Thunderbird (Until I delete them), tačiau geriau be reikalo šios funkcijos nenaudoti.

Pastaba!

Rekomenduojame laiškus iš serverio šalinti po 5-7 dienų. Jei visus laiškus paliksite serveryje, netrinami laiškai kaupiasi INBOX'e ir trukdo Jūsų bei kitų el.pašto naudotojų darbui.

 

12. Norėdami pakeisti išsiuntimo serverio nustatymus, tame pačiame lange:

A. pasirinkite skyrelį Outgoing Server (SMTP)

B. spauskite Edit

 

13. Atsidariusiame lange:

A. galite pakeisti išsiuntimo serverio adresą

B. nurodyti prisijungimo vardo el. pašto išsiuntimo serveriui nėra būtina

C. jei prie serverio jungiatės šifruotu/autorizuotu būdu, nurodykite TLS prisijungimo tipą. Kitais atvejais tinka standartinis parametras No

 

III. Bendri nustatymai

Jei neatsimenate dabartinio Thunderbird programoje įvesto el. pašto slaptažodžio, jį visada nesunkiai galite pasižiūrėti. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, jog Thunderbird įsimintas slaptažodis ir dabar galiojantis el. pašto serveryje gali skirtis.

 

14. Pagrindiniame programos meniu:

A. pasirinkite Tools

B. pasirinkite Options

 

15. Atsidariusiame Options lange:

A. Privacy skyriuje

B. Passwords skyrelyje

C. pasirinkite Edit Saved Passwords

 

16. Atsidariusiame lange:

A. Passwords Saved skyrelyje

B. pasirinkite reikiamą el. pašto paskyrą

C. esant reikalui, galite ištrinti slaptažodį iš Thunderbird atmintinės

D. spauskite Show Passwords

 

17. Atsidariusiame lange (jei norite pasižiūrėti užšifruotą slaptažodį) spauskite OK.

 

18. Ankstesniame lange:

A. parodomas slaptažodis

B. slaptažodį galite vėl paslėpti paspaudę Hide Passwords

C. uždarome langą

Paštas

El. adresas

Greitas servisas

Pirmyn

DUK

Pirmyn