Outlook Express | Outlook 2002 | Outlook 2003 | Outlook 2007 | Mozilla Thunderbird 2.0 | Kaip pasikeisti marsatas.lt elektroninio pašto slaptažodį ?

Outlook Express

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas

 

Jei programą įjungėte pirmą kartą ir joje nėra registruotų el. pašto paskyrų, iškart pasirodys registracijos langas (galite pereiti iškart prie 3 punkto).

1. Programos Outlook Express lango pagrindiniame meniu:

A. pasirinkite Tools,

B. tada Accounts...

 

2. Atsivėrusiame lange Internet Accounts viršutiniame meniu:

A. pasirinkite Mail,

B. paspauskite Add ir pasirinkite Mail...

 

3. Atsidariusiame registracijos lange:

A. įveskite savo vardą ir pavardę

B. spauskite Next tęsti toliau

4. Šiame lange:

A. įrašykite savo el. pašto adresą

B. spauskite Next tęsti toliau

5. Šiame lange:

A. el. pašto gavimo serverio tipas - POP3

B. įrašykite POP3 serverio adresą

mail.marsatas.lt

C. įrašykite el. pašto išsiuntimo serverio (SMTP) adresą

mail.marsatas.lt

D. spauskite Next tęsti toliau

6. Šiame lange:

A. įveskite el. pašto prisijungimo vardą

B. įveskite el. pašto slaptažodį.

Pasirinkite Remember password, jei norite, kad programa įsimintų slaptažodį. Kitu atveju, kiekvieną kartą tikrinant el. pašto dėžutę slaptažodį reikės įvesti.

C. spauskite Next tęsti toliau

D. Kitame lange spauskite Finish ir užbaikite registraciją.

 

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra/keitimas

Ši dalis bus reikalinga, jei norėsite pakeisti esamos el. pašto paskyros parametrus (pasikeitė slaptažodis, adresas, prisijungimo vardas ir pan.).

 

7. Likusiame Internet Accounts lange (jeigu uždarėte, kaip atidaryti parodyta 1 pav. ↑ )

A. spauskite Properties.

 

8. Atsidariusiame lange:

(jei naujai registravote el. pašto paskyrą, patikrinkite, ar viskas nurodyta teisingai)

A. General skyriuje

B. galite keisti savo nurodytą vardą ir pavardę (juos mato Jūsų laiškų gavėjai)

C. galite keisti savo. el. pašto adresą

D. galite išjungti/įjungti laiškų gavimą šiai el. pašto paskyrai.

 

9. Šiame lange:

(jei naujai registravote el. pašto paskyrą, patikrinkite, ar viskas nurodyta teisingai)

A. Servers skyriuje

B. galite keisti POP3 (gavimo) pašto serverio adresą

C. galite keisti SMTP (išsiuntimo) pašto serverio adresą

D. galite keisti prisijungimo vardą (jei jis pasikeitė Marsato el. pašto sistemoje)

E. galite keisti Marsato el pašto slaptažodį

F. galite pasirinkti autorizuotą/šifruotą prisijungimą laiškų gavimui

 

10. Šiame lange:

A. Advanced skyriuje

B. galite keisti saugaus prisijungimo nustatymus (jei naudojate autorizuotą/šifruotą prisijungimą, reikia uždėti varnelę This server requires a secure connection (SSL) ir nurodyti serverio prievadą; žr. pastabas )

C. jei prastas ryšys, galite nustatyti didesnį serverio atsako terminą (standartinis 1 min.)

D. jei norite naujausius laiškus skaityti ir per žiniatinklio paštą ar parsiųsti į antrą kompiuterį, pasirinkite Leave copy of message on server, tačiau būtinai nurodykite kokios senumo (dienomis) laiškus trinti (Remove from server after X days). Taip pat pasirinkite Remove from server when deleted from "Deleted items".

E. spauskite OK patvirtinti pakeitimus ir uždaryti langą.

Jei kūrėte naują el. pašto paskyrą, galite uždaryti Internet Accounts langą.

Pastabos

 

III. Bendri nustatymai

 

11. Programos Outlook Express lango pagrindiniame meniu:

A. pasirinkite Tools

B. pasirinkite Options

 

12. Atsidariusiame lange:

A. General skyriuje

B. galite nurodyti kas kiek laiko bus tikrinama el. pašto dėžutė (standartinė reikšmė 30 min.).

Pastaba!

Dirbdami su klientine programa Outlook Express, nenaudokite dažno (pvz. kas 1 min.) automatinio jungimosi prie el.pašto serverio ir tikrinimo savo el.pašto, nes tai trukdo kitų el.pašto naudotojų darbui.

C. spauskite OK patvirtinti pakeitimus ir uždaryti langą.

 

13. Jei laukiate svarbių laiškų, visada galite patys prisijungti prie serverio ir pasitikrinti savo el.paštą spausdami mygtuką Send/Recv arba klaviatūroje F5.

Paštas

El. adresas

Greitas servisas

Pirmyn

DUK

Pirmyn