Global GCR 300CX | DiZiPia DC-3400CX | Topfield CBC-5200 | Meanta CR5000PVR

DiZiPia DC-3400CX

Skaitmeninės TV imtuvo Dizipia DC-3400CX derinimo instrukcija

1 žingsnis. Ankstesnių nustatymų ištrynimas.

1. Valdymo pulte paspaudžiame Meniu mygtuką.
2. Mygtukais ▲▼ pasirenkame punktą Sistemos Nustatymas valdymo pulte paspadžiame mygtuką OK.
3. Lentelėje Slaptažodis surenkame 0000.
4. Mygtukais ▲▼ pasirenkame Pradiniai nustatymai ir du kartus spaudžiame Ok mygtuką.
Trumpai palaukus bus atstatyti pradiniai nustatymai ir jums reikes pasirinkti kalbą.

2 žingsnis.

 1. Trumpai palaukus bus atstatyti pradiniai nustatymai ir ekrane atsiras „Pradinio diegimo meniu“. Pradinio diegimo sistema padės Jums pasirinkti kalbą ir atlikti kanalų paiešką.
2. „Aukštyn“, „Žemyn“ (▲▼) mygtukais pasisirenkame kalbą ir spaudžiame mygtuką OK (Gerai).
3. Valdymo pultelyje pasirenkame mygtuką MENIU.
4. Pasirenkame punktą Instaliavimas ir spaudžiame OK.
5. Atsiradusioje lentelėje Slaptažodis surenkame 0000.
6.  Mygtukais ▲▼  pasirenkame punktą Linijinis skenavimas ir spaudžiame OK.
7. Punkte Pradinis dažnis naudodami skaičių mygtukus įveskite  666.0  MHz dažnį.
8. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Galutinis dažnis įveskite 790.0 MHz dažnį.
9. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą  Žingsnis ir naudodami mygtukus ◄► pasirenkame 1.
10. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą  Konsteliacija ir naudodami mygtukus ◄► pasirinkite 64 QAM.
11. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Simbolių Sparta surenkame 6875 po to spaudžiame OK .
12. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pradėti paiešką ir spaudžiame OK.
13. Pasibaigus paieškai spauskite OK mygtuką ir žiūrėkite surastus kanalus.

 

Paštas

El. adresas

Greitas servisas

Pirmyn

DUK

Pirmyn