Global GCR 300CX | DiZiPia DC-3400CX | Topfield CBC-5200 | Meanta CR5000PVR

Global GCR 300CX

Skaitmeninės TV imtuvo Global GCR 300CX derinimo instrukcija

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Gamykliniai nustatymai 
ir spauskite OK (Gerai).
2. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000 ir spauskite OK.

2 žingsnis.

1. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite kalbą ir spauskite OK.
2. Punkte Nustatymas spauskite OK.
3. Pasirinkite punktą Linear Scan ir spauskite OK.
4. Punkte Pradinis dažnis naudodami skaičių mygtukus įveskite  666.0 MHz dažnį.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Galutinis dažnis įveskite 790.0 MHz dažnį.
6. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pridėti simbolį ir naudodami skaičių mygtukus įveskite 6875.
7. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Moduliacija ir naudodami mygtukus ◄► pasirinkite 64 QAM.
8. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Žingsnis ir ◄►mygtukais pasirinkite 1 MHz.
9. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška ir ◄► mygtukais pasirinkite Įjungti.
10. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Ieškoti paspauskite OK. 
11. Pasibaigus paieškai spauskite Meniu - Išeiti.

Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.
1. Esant bet kurio kanalo vaizdui spauskite Meniu mygtuką.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Vartotojo pasirinkimai ir spauskite OK.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Video formatas, mygtukais ◄► pasirinkite režimą RGB ir spauskite OK. 
4. Po to spauskite EXIT ir dar kartą EXIT.

Paštas

El. adresas

Greitas servisas

Pirmyn

DUK

Pirmyn