Global GCR 300CX | DiZiPia DC-3400CX | Topfield CBC-5200 | Meanta CR5000PVR

Meanta CR5000PVR

Skaitmeninės TV imtuvo Meanta CR9000PVR derinimo instrukcija

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Sistemos nustatymai.
2. Mygtukų ▲▼ pagalba pasirinkite punktą Sistemos perkrovimas ir spauskite OK.
3. Pasirinkite Atstatyti į gamyklinę būklę ir spauskite OK.
4. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
5. Atsiradus lentelei „Ar Jus norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus ?“ valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Taip ir spauskite OK.

 

2 žingsnis.
Po trumpos pertraukėlės imtuvas automatiškai persikraus ir pereis į imtuvo kalbos pasirinkimo meniu.
1. Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite laiko zoną (GMT +2:00) ir spauskite OK.
3. Lentelėje „Žiemos/vasaros laikas“ pasirinkite UK / Europa ir spauskite OK.
4. Paieškos režimas mygtukais ◄► pasirinkite Rankinis.
5. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Dažnis ir surinkite 666.0 MHz dažnį ir spauskite OK.
6. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Simbolių perdavimo sparta surinkite 6875 ir spauskite OK.
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą QAM režimas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite QAM 64.
8. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paieškos tipas, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite Visi kanalai.
9. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite Įjungti.
10. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pradėti paiešką ir spauskite OK.
11. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys lentelė „Palydovo paieška“, spauskite OK.
 

Imtuvo vartotojo instrukcija galite rasti čia.

Paštas

El. adresas

Greitas servisas

Pirmyn

DUK

Pirmyn