Global GCR 300CX | DiZiPia DC-3400CX | Topfield CBC-5200 | Meanta CR5000PVR

Topfield CBC-5200

Skaitmeninės TV imtuvo Topfield CBC-5200 derinimo instrukcija

1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Nustatymas ir spauskite OK (Gerai).
2. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Gamykliniai Nustatymai, spauskite OK.
3. Atsiradus lentelei „Atstatyti visi duomenys?“ valdymo pulto mygtukais ◄► pasirinkite Taip ir spauskite OK. Atsiradus pranešimui dar kartą spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

2 žingsnis.

Imtuvas automatiškai pereis į pradinio diegimo meniu.
1. Punkte Language Setting mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą (lietuvių – Lithuanian) ir spauskite OK.
2. Punkte Pasirinkite savo vietą mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Kita Europa ir spauskite OK.
3. Punkte Paslaugų paieška valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Paieška, mygtukų ◄► pagalba nustatykite Manual.
4. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Dažnis ir skaičių mygtukų pagalba surinkite 666.000 MHz dažnį.
5. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Simbolių greitis ir skaičių mygtukų pagalba surinkite 6875 KS/s.
6. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą QAM Mode, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite 64-QAM.
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Tinklo paieška mygtukų ◄► pagalba pasirinkite Įjungti
8. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Nekoduoti/Koduoti, mygtukų ◄► pagalba pasirinkite LPS + CAS.
9. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą Pradėti paiešką... ir spauskite OK.
10. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys pranešimas „Paieška baigta! “, spauskite OK.
11. Spauskite Menu, po to Exit mygtuką ir nustatymas bus baigtas.
 


Paštas

El. adresas

Greitas servisas

Pirmyn

DUK

Pirmyn